עדכונים וגירסאות
 MultiPlanner 18

מה חדש בגירסה 18
התוספות והשינויים העקריים שבוצעו בתוכנה הינם כלהלן: 

¨ סקירת מומחה

¨  תוכנית ייצור/רכש

¨  תוכנית מכירות - סימון מוצרים לפי שווקים

¨  גירסת צפייה

¨  עבודה ברשת

¨  הצגת הערות

¨   התאמה לוינדוס 8

¨   ועוד...

הקש כאן לעיון במסמך הכולל פירוט נוסף של התכונות שנוספו בתוכנה

mp9
mp9

שיווק ושירות בישראל : פלניום תוכנות בע"מ, טבת 16 מודיעין,  טל. 9265222 - 08 , פקס. 9264204 - 08
Copyrights © 2000-2015,  Planium Software Ltd.