הגרסה המעודכנת הינה:
 MultiPlanner 19

מה חדש בגירסה זו:
התוספות והשינויים העקריים שבוצעו בתוכנה הינם כלהלן: 

¨ קבצי תוכניות מכווצים (bpfx)

¨  גיבוי אוטומטי

¨  מחולל דוחות

¨  יצוא גרפים

¨  קביעת סדר הדוחות

¨  דוח פחת השקעות

¨  שיפורים בקישור לאקסל

¨   התאמה לוינדוס 10

¨   ועוד...

הקש כאן לעיון במסמך הכולל פירוט נוסף של התכונות שנוספו בתוכנה

mp9
mp9

שיווק ושירות בישראל : פלניום תוכנות בע"מ, טבת 16 מודיעין,  טל. 9265222 - 08 , פקס. 9264204 - 08
Copyrights © 2000-2018,  Planium Software Ltd.