תוכנת יזמית -
מרכז ההשקעות

תוכנת יזמית - הוראות הורדה והתקנה

להורדת תוכנת יזמית הקש/י על הקישור הבא:

 

http://www.multiplanner.co.il/download/yazamit/yazamit814.exe

 

בתחילת ההורדה יופיע מסך עם כפתורים המאפשרים להפעיל או לשמור את קובץ ההתקנה. מומלץ לבחור "שמור" ולשמור את קובץ ההתקנה לשולחן העבודה. בסיום ההורדה ניתן להפעילו ולבצע את ההתקנה.

 

להורדת הנחיות מרכז השקעות להזנת נתונים בתוכנת יזמית הקש/י על הקישור הבא:

 

הנחיות להזנת סקר ליזם

 

 

קישור להוראת מנכל 4.46 - השקעות בדימונה, ערד, ירוחם (נגב מזרחי) :

 

הוראת מנכל 4.46 נגב מזרחי

 

 

תוכנת יזמית - הוראות שימוש

מבוא

תוכנת יזמית מיועדת לסייע לך להכין תוכנית עסקית למפעל המאושר, על מנת לבחון את רווחיותו וכדאיותו.  

במהלך הכנת התוכנית העסקית הינך קולט/ת נתונים ותחזיות לגבי פעילות העסק בשנים הבאות: המוצרים שייוצרו, המכירות, הוצאות הייצור והתפעול, ההשקעות בציוד ומבנים ועוד. התוכנה מעבדת את הנתונים ומציגה לך את הדוחות הכספיים החזויים לשנים הבאות: רווח והפסד, תזרים מזומנים ומאזן. כמו-כן, התוכנה מאפשרת לך לבצע ניתוח נקודת איזון וניתוח רגישות.

לאחר שתכין/י את התוכנית העסקית באמצעות יזמית, תוכל/י לשלוח אותה בקובץ למרכז ההשקעות, יחד עם הבקשה לאישור השקעות במסגרת מפעל מאושר. במרכז ההשקעות יקלטו את התוכנית העסקית באופן ממוחשב ויוכלו לבדוק את בקשתך במהירות וביעילות.

מסמך זה מסביר את אופן השימוש בתוכנה. במידה ויש לך שאלות נוספות הקשורות לתוכנה אנא פנה/י לאמנון רפופורט מחברת פלניום, טל. 08-9265222. בשאלות הקשורות למרכז ההשקעות ניתן לפנות  לגב' לבנה זגורי במרכז ההשקעות  טל 02-6662855.

 

התקנה והפעלה

הוראות התקנה 

התקנת התוכנה מתבצעת בשלבים הבאים: 

1.   הורד/י את קובץ התקנת התוכנה מהכתובת המופיעה למעלה ושמור/י אותה במחשב שלך (בשולחן העבודה או תיקייה אחרת שתבחר);

2.   הפעל/י את קובץ ההתקנה על-ידי הקשה כפולה עליו;

3.   תוכנית ההתקנה תיטען, ענה/י על השאלות שתישאל/י על-ידה והתוכנה תותקן.

  

   R    הערות :

א.       יש לבצע את ההתקנה כאשר אף תוכנית אחרת אינה מופעלת.

ב.       התוכנה פועלת על כל מחשב סטנדרטי עם מערכת Windows מ-98 ומעלה. לפירוט תצורה מינימלית, עיין בנספח.

הפעלת התוכנה

תוכנת ההתקנה יוצרת סמל של התוכנה על גבי שולחן העבודה, וכן קבוצה בתפריט התוכניות וגם בה סמל התוכנה.

כדי להפעיל את התוכנה הקש על סמל התוכנה בשולחן העבודה והתוכנה תיטען. יוצג בפניך המסך הראשי אשר ממנו תוכל להפעיל את אפשרויות התוכנה השונות. לתחילת העבודה בתוכנה, ראה/י להלן את פרק 'צעדים ראשונים'. כמו-כן עומד לרשותך הסבר לכל מסך המופעל על-ידי הקשה על F1 או כפתור 'סיוע', או תפריט תוכן מתוך תפריט הסיוע.

 

צעדים ראשונים

עיון בתוכנית לדוגמה

התוכנה נטענת עם תוכנית לדוגמה שמטרתה להראות לך אילו נתונים יש לקלוט בכל מסך  נתונים ומהן התוצאות המוצגות במסכי הניתוח.

במסך מצד שמאל מופיע נווט התוכנית הכולל את רשימת כל מסכי הנתונים והניתוח. הקשה על שם מסך פותחת אותו. מומלץ לעבור מסך אחרי מסך ברשימה ולראות את הנתונים של התוכנית לדוגמה ואת תוצאות הניתוח שלהם.

עבודה על התוכנית העסקית

לאחר שעברת על הדוגמה והבנת אילו נתונים יש לקלוט, ניתן להתחיל לקלוט את נתוני התוכנית העסקית שלך.

לצורך כך, יש לפתוח קובץ חדש עבור התוכנית שלך. פתיחת קובץ חדש נעשית באמצעות בחירת תפריט 'חדש' בתפריט 'קובץ'. לאחר שנפתחה תוכנית חדשה היא עדיין לא שמורה לקובץ בדיסק הקשיח. מומלץ מייד לשמור אותה ולתת שם לקובץ הנשמר, על-ידי בחירה בתפריט 'שמירה' בתפריט 'קובץ'.

לאחר שפתחת קובץ חדש, מסכי הנתונים והניתוח ריקים. התחל/י לקלוט נתונים לפי השלבים המוסברים בפרק הבא.

R הערות חשובות

א.       מדי יום, מומלץ להשתמש באפשרות 'שמירה בשם' כדי לשמור את התוכנית שהינך עובד עליה בשם אחר, כגיבוי וכאפשרות לחזור לגירסה קודמת.  למשל אם התוכנית נקראת 'מפעל טוב' שמור/י אותה בשם 'מפעל טוב 1' ולמחרת 'מפעל טוב 2' וכך הלאה. בסיום הכנת התוכנית תוכל/י למחוק את כל הקבצים ולהשאיר רק את הקובץ האחרון.

ב.       התוכנה תמיד עולה עם התוכנית האחרונה שעבדת עליה בפעם האחרונה. אין צורך לפתוח את התוכנית שוב.

ג.        התוכנה שומרת את קבצי התוכניות כברירת מחדל בתיקיית משנה 'Plans' הנמצאת תחת התיקיה של התוכנה, שהינה ב- C:\Program Files\Yazamit

משלוח התוכנית העסקית למרכז ההשקעות

לאחר שסיימת את הכנת התוכנית העסקית ושמרת את קובץ התוכנית, באפשרותך לשלוח את הקובץ למרכז ההשקעות בשתי דרכים:

א.       בדואר אלקטרוני - צרף/י את קובץ התוכנית להודעת דוא"ל כנספח ושלח/י את הדוא"ל למרכז ההשקעות. במידה ותוכנת הדוא"ל שלך הינה MS-Outlook הינך יכול/ה להקיש על מקש 'שלח אל' או לבחור אפשרות זו מתפריט 'קובץ' והתוכנה תעלה הודעת דוא"ל למשלוח כשהתוכנית מצורפת אליה. אם תוכנת הדוא"ל הינה אחרת, השתמש/י באפשרות הקיימת בה כדי לצרף נספח להודעת דוא"ל.

ב.       בתקליטור -  צרוב/י את הקובץ לתקליטור.

R  הערות:

א.       התוכנה שומרת את התוכנית לקובץ עם שם שאת/ה נותן עם סיומת bpf.

ב.       באפשרותך להעתיק את קובץ התוכנית לדיסקט אולם, במקרים רבים גודל הקובץ יהיה גדול מנפח הדיסקט. לכן מומלץ לבצע זאת רק אם הינך יודע/ת לבדוק את גודל הקובץ ולוודא שיש לו מקום בדיסקט, או שהינך יודע/ת לכווץ את הקובץ באמצעות תוכנת כיווץ כ- Winzip.

 

שלבי הכנת התוכנית העסקית

שלב 1 - הזנת הנתונים 

1.     פתח/י את מסך 'נתונים כלליים' והגדר/י את מאפייני התוכנית, כגון שם העסק ושם התוכנית, מספר הבקשה ומספר האתר, מטבע בסיסי ומטבע הניתוח (רצוי להשאיר בש"ח), שנת תחילת התוכנית, ועוד. במידה והתוכנית עוסקת בתחום התיירות יש למלא את סוג מתקן התיירות ואת מספר החדרים.

2.      בתפריט 'טבלאות', פתח/י את הטבלאות  שברשימה, אחת אחרי השניה, ומלא/י את הנתונים הנדרשים:

א.     מוצרים ועלות- שמות המוצרים והשירותים שהעסק מוכר ועלותם הישירה.

ב.     שווקים - שמות השווקים שאליהם הינך מתכוון למכור את המוצרים והשירותים. נתונים אלו ישמשו במסך תוכנית המכירות לתכנון מכירת המוצרים לפי שווקים.

ג.      מחלקות - שמות המחלקות (או סעיפי ההוצאות העיקריים) של העסק. נתונים אלו ישמשו במסך הוצאות תפעול לתכנון ההוצאות והשכר לכל מחלקה.

ד.     מטבעות - שמות המטבעות שבהם תשתמש בתוכנית המכירות והוצאות התפעול ושערי החליפין לאורך תקופת התוכנית.

ה.    תקופות קודמות - לעסק קיים יש לקלוט נתוני מאזן ורווח והפסד של שנה קודמת ואת השפעות מאזן הפתיחה על תקופת התכנון.

3.       במסך 'תוכנית מכירות',  הזן/י את תוכנית המכירות החזויה לתקופת התכנון. יש לקלוט את המחיר של כל יחידת מוצר בכל שוק ואת כמויות המכירה בכל תקופה מתקופות התכנון.

4.       במסך ‘הוצאות תפעול’, הגדר/י את סעיפי ההוצאות הקבועות, המשתנות והשכר, והזן/י את תחזית ההוצאות בהתאם לסעיף לכל תקופה. אם הגדרת מחלקות בטבלת המחלקות, תכנון ההוצאות והשכר ייעשה לכל מחלקה לחוד.

5.       במסך ‘ציוד ומבנים’, הגדר/י את סעיפי ההשקעה בתשתית וציוד והזן/י את תקציב ההשקעות המתוכנן ואת שנות הפחת לחישוב פחת לכל סעיף השקעה. יש למלא את קוד הסעיף הראשי ואת קוד סעיף ההשקעה לכל שורת השקעה.

6.       במסך ‘פרמטרים פיננסיים’, הזן/י פרמטרים פיננסיים כלליים, כגון תנאי תשלום, מגמות מחירים, שיעורי מס, רמת מלאי, שיעורי ריבית, ועוד.

7.       בתפריט ‘מקורות מימון’, הגדר/י והזן/י את מקורות המימון הזמינים לעסק, כולל השקעות בעלים והלוואות.

R הערה חשובה

לאחר שסיימת לקלוט נתונים בכל מסך נתונים, סגור/י אותו על-ידי הקשה על כפתור ה- V הירוק בסרגל שבראש המסך. כך את/ה מוודא/ת כי הנתונים במסך נשמרים וישמשו להמשך קליטת הנתונים והניתוח. למשל, אם תקלוט/י שווקים נוספים בטבלת השווקים ולא תסגור/י את המסך, כשתפתח/י את מסך תוכנית המכירות עדיין לא תראה/י את השווקים החדשים.

שלב 2 - ניתוח התוכנית העסקית

תפריט ‘ניתוח’ מכיל מסכים המציגים את תוצאות התכנון העסקי בהיבטים שונים.

1.       מסך ‘עיקרי המשמעויות’ מציג את עיקרי התוכנית העסקית - ההכנסות, הרווח התפעולי והנקי, ויתרת התזרים בכל תקופה.

2.       מסכי הדו”חות הכספיים החזויים מציגים את הרווח וההפסד החזוי, את תזרים המזומנים, ואת המאזן החזוי בכל תקופה מתקופות התכנון.

3.       פתח/י את מסך ‘נקודת איזון’ ובצע/י את ניתוח נקודת האיזון הכלכלית להערכת מידת הסיכון הכרוך בביצוע התוכנית העסקית.

4.       הפעל/י את מסך ‘ניתוח רגישות’ לבחינת ההשפעה של שינוי אפשרי בפרמטרים קריטיים על עיקרי המשמעויות העסקיות.

5.       פתח/י את מסך ‘מדדים פיננסיים’ כדי להעריך את רווחיות העסק, נזילותו ויציבותו. לאחר מכן, פתח/י את מסך ‘מדדי כדאיות’ ובחן את המדדים לניתוח כדאיות העסק, כגון ערך נוכחי נקי, שיעור תשואה פנימית, ועוד.

6.       לאחר שעיינת במסכי הניתוח תוכל/י לחזור למסכי הנתונים ולשנות חלק מהנתונים והנחות היסוד כדי הגיע לתוכנית שהיא אופטימלית מבחינת המשאבים וההזדמנויות העומדות בפני העסק.

R הערה:  אם נקלטו או השתנו נתונים, התוכנה מבצעת חישוב מחודש אוטומטי של תוצאות הניתוח לפני שתציג את מסכי הניתוח.

שלב 3 - הכנת דו"חות וגרפים

לאחר עיון במודול הניתוח וקבלת התמונה העסקית הצפויה, ניתן לפתוח את  טבלת הדו”חות על מנת להפיק דו”חות עבורך ועבור מנהלים וגופים אחרים להם ברצונך להציג את התוכנית. באפשרותך להציג את הדו”חות על המסך, להדפיסם או לייצא אותם לגיליונותExcel   או למסמכי Word

יש לציין כי ניתן להפיק את הדו"חות לא רק מטבלת הדו”חות. בכל מסך קיימת אפשרות להפיק את הדו”ח עבור אותו מסך, על-ידי הקשה על כפתור 'הדפסה' שבסרגל הכלים בראש המסך.

בנוסף, ניתן להציג גרפים אשר מסייעים להבנת התוכנית ומגמותיה יותר מאשר טבלאות עמוסות בנתונים. בחר בטבלת הגרפים על מנת לבחור ולהפיק את הגרפים הרצויים לך. את הגרפים ניתן להציג בחלונות, להדפיסם, או לייצא אותם לקבצים שישמשו בתוכנות אחרות.

R הערות :

א.       אם ברצונך להעתיק את קובץ התוכנית שעשית לדיסק נייד (או אמצעי זכרון נייד אחר), כגיבוי או לצורך עבודה במחשב אחר, לא מומלץ לעשות זאת דרך התוכנה אלא על-ידי שימוש בסייר ה- Windows. באותו אופן, לצורך העלאת קובץ התוכנית במחשב אחר, מומלץ להעתיקו למחיצת התוכניות של התוכנה באמצעות סייר ה- Windows ורק אז לפתוח אותו באמצעות התוכנה.
מחיצת התוכניות של התוכנה הינה
C:\Program Files\Yazamit\Plans.

ב.       הקשה כפולה על קובץ תוכנית דרך הסייר או שולחן העבודה, אינה פותחת אותו עם התוכנה. תמיד יש לפתוח קובץ תוכנית דרך התוכנה באמצעות תפריט 'פתיחה' בתפריט 'קובץ'.

 

נספח -תצורה נדרשת מהמחשב

לצורך הפעלת תוכנת יזמית נדרשת התצורה הבאה:

-          מחשב אישי עם מעבד פנטיום II MHZ 350 ומעלה.

-          זיכרון RAM בגודל MB512 או יותר.

-          דיסק קשיח עם 100MB  פנויים לפחות.

-          Windows מגירסה  XP ומעלה

   

mp9
mp9
 

שיווק ושירות בישראל : פלניום תוכנות בע"מ, טבת 16 מודיעין,  טל. 9265222 - 08 , פקס. 9264204 - 08
Copyrights © 2000-2018,  Planium Software Ltd.