מאמרים ומידע

מדריך להכנת תוכנית עסקית

 אמנון רפופורט, 2014 

(להלן מוצגים שני פרקים מהמדריך להכנת תוכנית עסקית. לקבלת המדריך המלא שלחו אלינו דוא"ל על-ידי הקשה כאן)

 

פרק 1 - מבנה התוכנית העסקית

חשיבות רבה ניתנת לכתיבת תוכנית עסקית על פי מבנה וסדר נושאים מקובל וברור,  וזאת מהסיבות הבאות:

1. כתיבה על פי מבנה מקובל מבטיחה התייחסות לכל הנושאים שהנמען מעוניין לקבל עליהם את  המידע הנדרש;

2. לעתים קרובות מוגשת התוכנית לגופים העוסקים בקריאת ובחינת תוכניות  עסקיות, ועריכת התוכנית במבנה מקובל מאפשרת להם להבין ולהתמצא במהירות בתוכנית.


להלן הצעות לראשי פרקים של התוכנית העסקית:


הצעה לראשי פרקים בתוכנית עסקית ליזמות טכנולוגית

1.תקציר מנהלים

2.תיאור העסק / פרופיל החברה

3.המוצר / הטכנולוגיה

4.השוק ותוכנית השיווק

5.תוכנית תפעול וכ"א

6.תוכנית מו"פ

7.תוכנית פיננסית

8.נספחים

- קורות חיים

- נספח טכנולוגי

- נספח שיווקי

 

הצעה לראשי פרקים בתוכנית עסקית ליזמות מסחרית

1.תקציר מנהלים

2.תיאור העסק / פרופיל החברה

3.המוצר / השירות

4.השוק ותוכנית השיווק

5.תוכנית תפעול וכ"א

6.תוכנית פיננסית

7.נספחים

- קורות חיים

- נספח טכנולוגי

- נספח שיווקי


 

פרק 2 - תמצית המנהלים

על כל תוכנית עסקית להתחיל בתמצית מנהלים. תמצית המנהלים אמורה לאפשר לקורא התוכנית לקבל התרשמות מהירה מהתוכנית ומהפוטנציאל העסקי הטמון בה, בקריאה חטופה ומהירה. חשיבות תמצית המנהלים הינה רבה ביותר. לרבים מהמנהלים והמשקיעים מהווה תמצית המנהלים אבן בוחן לרצינות התוכנית והאטרקטיביות שלה. כדאי לזכור ולהתייחס אל תמצית המנהלים כאל "כרטיס הביקור" של התוכנית.

מומלץ לוודא כי חלק זה בנוי באופן קריא ומתומצת, ומציג את העסק בצורה אטרקטיבית. בתמצית המנהלים ייכללו הנושאים הבאים:

 

- מטרת התוכנית

- תיאור העסק

- תיאור השוק

- תיאור המוצר

- התוכנית הפיננסית

 

מטרת התוכנית

הגדר את מטרת התוכנית העסקית בצורה תמציתית וברורה. מאוד חשוב להדגיש כבר בראשית התוכנית מדוע היא מוצגת, ומה אנו מצפים ממקבל ההחלטות.

 

תיאור העסק

תאר בקצרה את מהות העסק, תחומי פעילותו, שנת ייסודו, בעליו, וכל מידע נוסף שהינו רלוונטי לדעתך ושהזכרתו עשויה להעלות את רמת ההתעניינות של קורא התוכנית. זכור לא להלאות את הקורא בנקודות לא מהותיות.

 

תיאור המוצרים

תאר בתמציתיות את קווי המוצר העיקריים, ייחודם, וכושר תחרותם בשוק היעד. הדגש בחלק זה את ייחודיות המוצר ואת תכונותיו העשויות להפוך אותו ל"מצליחן" בשוק היעד.

 

תיאור השוק

תאר בתמציתיות את שוק היעד, היקפו ומאפייניו, והדגש מדוע להערכתך קיימת  הזדמנות עסקית ייחודית שכדאי לממשה.

 

תחזית פיננסית

הצג את תמצית התחזית הפיננסית באופן כללי. למשל: מחזור מכירות צפוי, רווחיות, תשואה להון, שנות החזר השקעה.

 

רצוי להציג בטבלה את המגמות הצפויות לאורך השנים הבאות (בדרך כלל 3-5 שנים). להלן טבלה לדוגמה:

 

שנה

2018

2019

2020

מחזור מכירות

0

1000

2000

רווח תפעולי

200-

200

400

רווח נקי

220-

150

300

תזרים מזומנים

300-

250

400

תשואה למחזור(%)

 

15%

15%

 

הצג את היקף ההשקעה הנדרשת, תמהיל ההשקעה, עיתויה וייעודה.

להלן טבלה לדוגמה:

 

ההשקעה הנדרשת וייעודה

סכום

היקף ההשקעה בהון עצמי

1000

היקף הלוואת בעלים

200

סה"כ השקעה

1200

פיתוח

400

השקעה בציוד ותשתית

300

הון חוזר

500

סה"כ ייעוד ההשקעה

1200

 

(להלן הוצגו שני פרקים מהמדריך להכנת תוכנית עסקית. לקבלת המדריך המלא שלח אלינו דוא"ל על-ידי הקשה כאן)

 

mp9
mp9


שיווק ושירות בישראל : פלניום תוכנות בע"מ, טבת 16 מודיעין,  טל. 9265222 - 08 , פקס. 9264204 - 08
Copyrights © 2000-2018,  Planium Software Ltd.


created by studio-bel