MultiPlanner בגירסה אקדמית
לתלמידי מרכז אוניברסיטאי אריאל

להלן הוראות להורדת והתקנת תוכנת MultiPlanner בגירסה האקדמית:לאחר התקנת התוכנה היא פועלת כגירסת הדגמה, ללא אפשרות הדפסה. ניתן לקבל מספר סידורי להפעלתה, במשך סימסטר,  במחיר של 100 ש"ח כולל מע"מ.
לצורך הפעלת התוכנה התקשר/י לטלפון 08-9265222 לצורך ביצוע התשלום וקבלת מספר סידורי.

 

 


הוראות התקנה

להתקנת התוכנה בצע/י את הפעולות הבאות:
1. הורד את התוכנה בתפריט הורדות (מימין)
2. הפעל/י את הקובץ  שהורדת.
3. פעל/י לפי ההוראות שיוצגו על ידי תוכנת ההתקנה.

 

 

mp9
mp9

שיווק ושירות בישראל : פלניום תוכנות בע"מ, טבת 16 מודיעין,  טל. 9265222 - 08 , פקס. 9264204 - 08
Copyrights © 2000-2018,  Planium Software Ltd.


created by studio-bel